Display #
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม Learning Quiz เดือนมกราคม 2561 library 4678
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (Welcome to BU) ภาคเรียนที่ 2/2016 akarapon.j 920
สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้จัดอบรมการรู้สารสนเทศ รายวิชา GE111: Value of Graduates (รอบพิเศษ) akarapon.j 1387
สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จัดอบรมการรู้สารสนเทศ รายวิชา GE111: Value of Graduates วันที่ 20-30 มิถุนายน 2559 akarapon.j 2287
พิธีทำบุญถวายสังฆทานวันครบรอบถึงแก่อนิจกรรม อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-09.45 น. ณ โถงบันไดวน ชั้น 1 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต akarapon.j 1135
แนะนำฐานข้อมูล/โปรแกรมที่น่าสนใจประจำเดือน library 3088