รายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม

Learning Quiz for Faculties in January 2018

                                         

คุณพิจิตรา เจริญผล                              1591003957    

คุณณัฐพล ประเสริฐศักดิ์                       1581005350

คุณปลิดา ศรีเพชระกุล                   1600507840

คุณอริศรา ภิรมยา                         1600900235

คุณณริญญากรณ์ ถารีภาค             1600308850

    

                                                                                                                                  

 

                

 

 


 คำเฉลยเดือนมกราคม  2561.....คลิก

 

โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่ 02-3503500 ต่อ 1703, 1708