แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Getting Started: Bloomberg Basic Navigation, News/Research, Basic charting library 77
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม Learning Quiz เดือนกุมภาพันธ์ 2560 library 3381
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (Welcome to BU) ภาคเรียนที่ 2/2016 akarapon.j 210
สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้จัดอบรมการรู้สารสนเทศ รายวิชา GE111: Value of Graduates (รอบพิเศษ) akarapon.j 520
สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จัดอบรมการรู้สารสนเทศ รายวิชา GE111: Value of Graduates วันที่ 20-30 มิถุนายน 2559 akarapon.j 1085
พิธีทำบุญถวายสังฆทานวันครบรอบถึงแก่อนิจกรรม อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-09.45 น. ณ โถงบันไดวน ชั้น 1 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต akarapon.j 790
แนะนำฐานข้อมูล/โปรแกรมที่น่าสนใจประจำเดือน library 2138