งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (Welcome to BU) ภาคเรียนที่ 2/2016 โดยวิทยาลัยนานาชาติ ได้นำนักศึกษาใหม่จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ภายใต้กิจกรรม Campus tour ในวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 14.00-15.00 น. มีรุ่นพี่จากวิทยาลัยนานาชาติและบรรณารักษ์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น