เนื้อหา

Library Tour

    City Campus

       Thai Language

        

       English Language

        

       Chinese Language-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rangsit Campus

        Thai Language

 

Ask a Librarian

 

 https://line.me/R/ti/p/%40hph4496y

    Bangkok  University Library

 


E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

City Campus

119 Rama 4 Road, Klong-Toey Bangkok 10110

Tel. (662) 407-3888 ext. 1701, 1703

Rangsit Campus

9/1 Moo. 5 Phaholyotin Road, Klong 1, Klong Luang Pathumthani 12120

Tel. (662) 407-3888 ext. 2701, 2702

Fax: (662) 407-3816

Vision, Mission & Values

 

  วิสัยทัศน์ (Vision)

                    เป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย


  พันธกิจ (Mission)

                    1. เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยการบริการทรัพยากรการเรียนรู้ที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

                    2. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย


  ค่านิยม (Values)

 

เนื้อหาอื่นๆ...