วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

วารสารของสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย การขนส่ง

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1906-2664

Share this product