วารสารกระบวนการยุติธรรม

วารสารกระบวนการยุติธรรม

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารกระบวนการยุติธรรม 

วารสารกระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice System) จัดทำโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การบริหารงานยุติธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการองค์กรในกระบวนการยุติธรรม

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1906-3253
  • ISBN-13: E-ISSN 2697-4037

Share this product