วารสารการสื่อสารมวลชน

วารสารการสื่อสารมวลชน

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารการสื่อสารมวลชน

Journal of Mass Communication

จัดทำโดยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่อง


Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1906-2591
  • ISBN-13: E-ISSN 2673-0545

Share this product