วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

Dhurakij Pundit Communication Arts Journal

เผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาทิ การสื่อสารการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ วารสารศาสตร์ และภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1685-5477

Share this product