วารสารนิเทศศาสตร์

วารสารนิเทศศาสตร์

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารนิเทศศาสตร์

Journal of Communication Arts

เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Share this product