วารสารนิเทศศาสตร์

วารสารนิเทศศาสตร์

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารนิเทศศาสตร์

Journal of Communication Arts

เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 0857-085X
  • ISBN-13: E-ISSN 2673-0146

Share this product