วารสารวิชาชีพบัญชี

วารสารวิชาชีพบัญชี

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารวิชาชีพบัญชี

มีบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือบัญชี บางฉบับมีบทสัมภาษณ์ มีบทคัดย่อ และรายการอ้างอิง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน มาตรฐานการบัญชี การรายงานการเงิน และการตรวจสอบการเงิน/การบัญชี

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1686-8293

Share this product