วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Fine Arts Journal Srinakharinwirot University

มีบทความวิชาการ บทวิจารณ์ เอกสารประกอบการสอน ข้อมูลการบรรยายวิชาการ โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรม และงานวิจัยทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 0859-9866

Share this product