วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (Institute of Culture and Arts Journal) จัดทำโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1906-2044

Share this product