วารสารเศรษฐกิจและสังคม

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

มีบทความวิชาการ บทสัมภาษณ์ มีรายการอ้างอิง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ สถิติทางเศรษฐกิจและสังคม

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 0125-0892

Share this product