วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการมาตั้งแต่ปี 2526 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์ในด้านต่างๆ ตลอดจนเศรษฐศาสตร์การเมืองในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ขอบข่ายของบทความยังครอบคลุมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงในปัจจุบัน ประเด็นที่เป็นเรื่องเฉพาะของประเทศ ประเด็นที่เป็นเรื่องระหว่างประเทศและการศึกษาภาคอุตสาหกรรมด้านต่างๆ

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1685-3008

Share this product