เศรษฐสาร

เศรษฐสาร

0.0/5 rating (0 votes)

เศรษฐสาร

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตตัวอย่าง กรณีศึกษา และสื่อการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ตลอดจนบทวิเคราะห์ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบัน สำหรับอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมปลายใช้ประกอบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจประเด็นทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ผ่านคอลัมน์ต่างๆ อาทิ ศัพท์นโยบายเศรษฐกิจไทย บทวิเคราะห์ข่าว และปกิณกะเศรษฐศาสตร์

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 0875-5924

Share this product