วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Ubon Ratchathani Law Journal

มีเนื้อหาทางด้านกฎหมาย ลักษณะบทความเป็นบทความทั่วไป บทความวิชาการ บทวิเคราะห์ บางบทความมีรายการอ้างอิงท้ายบท และบางบทมีรายการอ้างอิงที่เชิงอรรถ

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1906-1560

Share this product