ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์" มีข้อมูลทั้งสิ้น 11 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 11 of 11 records
30 years anniversary the Bangkok Entertainment Co., Ltd.  
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรุงเทพฯ : บริษัท, 2543
132

HE8700.9 .T5 ส179ส 2543

31 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3  
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรุงเทพฯ : บริษัท, 2544
72

HE8700.9 .T5 ส179ส 2544

36th anniversary Thai TV channel 3 / ผู้จัดทำ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ; บรรณาธิการ บริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ์  
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2549]
119 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่สี

HE8700.9 .T5 ส179ท 2549

ครบรอบ 25 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 / ผู้จัดทำ ผ่ายประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรุงเทพฯ : อัลลายด์ พริ้นเตอร์ส, 2538
162 หน้า : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสี)

HE8700.9 .T5 ส179ค 2538

ครบรอบ 26 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 / ผู้จัดทำ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรุงเทพฯ : อัลลายด์ พริ้นเตอร์ส, [2539]
132 หน้า : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสี)

HE8700.9 .T5 ส179ค 2539

ครบรอบ 32 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3  
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
กรุงเทพฯ : บริษัท, [2545]
72 หน้า : ภาพประกอบสี

HE8700.9 .T5 ส179ค 2545

ครบรอบ 33 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3  
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
กรุงเทพฯ : บริษัท, [2546]
112 หน้า : ภาพประกอบสี

HE8700.9 .T5 ส179ค 2546

ครบรอบ 34 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 = 34 th anniversary Thai TV Color Channel 3  
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
กรุงเทพฯ : บริษัท, [2547]
84 หน้า : ภาพประกอบสี, ภาพคน

HE8700.9 .T5 ส179ค 2547

ครบรอบ 35 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 / ผู้จัดทำ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ; บรรณาธิการ บริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ  
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรุงเทพฯ : บริษัท, [2548]
92 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่สี

HE8700.9 .T5 ส179ค 2548

ครบรอบ19ปี  
บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
กรุงเทพฯ : บริษัท, 2532
131
 
บ 137

คำคม. เล่ม 2 ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. 2543, / กองบรรณาธิการข่าวช่อง 3  
กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการข่าวช่อง 3, [2543]
117 หน้า

PN6519 .T5 ค353 2543

 
1 - 11 of 11 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for