ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "สิริ เปรมจิตต์" มีข้อมูลทั้งสิ้น 9 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 9 of 9 records
การต่อสู้ระหว่างอเมริกากับรัสเซีย  
สิริ เปรมจิตต์
พระนคร : เขษมบรรณกิจ, 2504
615

E183.8 .S65 ส731ก

เกียรติไทยในสหประชาชาติ / สิริ เปรมจิตต์  
สิริ เปรมจิตต์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2499
223 แผ่น

JQ1745 ส731ก

ชีวิตและงานของพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี "ลิ้นทอง" หัวหน้าคณะรัฐบาลประชาธิปไตยสมบูรณ์ชุดแรกของเมืองไทย บันทึกประวัติศาสตร์การเมืองของไทยในระบอบประชาธิปไตย 45 ปี  
สิริ เปรมจิตต์
กรุงเทพฯ : แสงธรรม, 2521
664

DS578.32 .T48 ส731ช

ชีวิตและงานของเศรษฐีเมืองไทย และเศรษฐีนานาชาติ  
สิริ เปรมจิตต์
พระนคร : รวมสาส์น, 2505
563

CT203 .T5 ส731ช

ประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
สิริ เปรมจิตต์
กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519
430

D1051 ส731ป 2519

ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา : ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
สิริ เปรมจิตต์
กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520
455

E178.1 ส731ป 2520

พระบรมราชจักรีวงศ์  
สิริ เปรมจิตต์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เสาวภาค, 2514
689

REF  DS578.3 ส731พ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงโต้แย้ง "เค้าโครงการเศรษฐกิจ" ของนายปรีดี พนมยงค์  
สิริ เปรมจิตต์
พระนคร : โรงพิมพ์เสาวภาค, 2516
216

HC445 ส731พ

พุทธศรัทธา : ประมวลภาพและประวัติวัดสำคัญๆ ทั่วประเทศ  
สิริ เปรมจิตต์
กรุงเทพฯ : เสียงประชา, 2523

BQ6336 ส731พ

 
1 - 9 of 9 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for