ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "การป้องกันอัคคีภัย" มีข้อมูลทั้งสิ้น 23 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 20 of 23 records Next
การป้องกันอัคคีภัยในที่ทำงาน [วีดิทัศน์] / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
กรุงเทพฯ : [กรม, 2546?]
1 ตลับ

TH9445 .M4 ป491

การอบรม การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย) 11 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต). แผ่นที่ 1 [วีดิทัศน์] / โดย ภักดี พสุฑันท์ ; [จัดโดย คณะกรรมการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]  
การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย) (2551 : ปทุมธานี)
[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2551]
1 แผ่น

TH9310.5 ก528ก

การอบรม การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย) 11 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต). แผ่นที่ 2 [วีดิทัศน์] / โดย ภักดี พสุฑันท์ ; [จัดโดย คณะกรรมการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]  
การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย) (2551 : ปทุมธานี)
[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2551]
1 แผ่น

TH9310.5 ก528ก

การอบรม การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย) 13 มิถุนายน 2551 ณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท). แผ่นที่ 1 [วีดิทัศน์] / โดย ภักดี พสุฑันท์ ; [จัดโดย คณะกรรมการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]  
การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย) (2551 : กรุงเทพฯ)
[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2551]
1 แผ่น

TH9310.5 ก528ก

การอบรม การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย) 13 มิถุนายน 2551 ณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท). แผ่นที่ 2 [วีดิทัศน์] / โดย ภักดี พสุฑันท์ ; [จัดโดย คณะกรรมการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]  
การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย) (2551 : กรุงเทพฯ)
[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2551]
1 แผ่น

TH9310.5 ก528ก

คัมภีร์อัคคีภัย : มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย / สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต  
กรุงเทพฯ : สมาคม, 2547
160 หน้า : ภาพประกอบ

TH9241 ค262

ฉุกเฉิน--ทำไงดี  
บุญร่วม เทียมจันทร์
กรุงเทพฯ : สาส์นสาระ, 2534
167

HV675 บ541ฉ

มหาดไทยกับเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์  
กระทรวงมหาดไทย. ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบภัย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2536
89

JQ1746 .Z3I5 ก218ม

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ / คณะกรรมการมาตรฐานระบบเครื่องกลในอาคาร ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2550
95 หน้า : ภาพประกอบ

TH1088.5 ม435 2550

มาตรฐานการติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัย  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. คณะกรรมการวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรม
กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2529
83

TH9275 ว755ม

มาตรฐานการติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัย ,   พิมพ์ครั้งที่ 4
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. คณะกรรมการวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรม
กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2540
83

TH9275 ว755ม 2540

มาตรฐานการติดตั้งสัญญานเตือนอัคคีภัย ,   พิมพ์ครั้งที่ 4
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้
กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2540
83

TH9275 ว755ม 2540

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย  
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. คณะกรรมการร่างมาตรฐานการป้อง
กรุงเทพฯ : สมาคม, 2526
216

TH9241 ส293ม

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย  
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรร
กรุงเทพฯ : สมาคม, 2540
212

TH9241 ส293ม

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ,   พิมพ์ครั้งที่ 4
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. คณะกรรมการร่างมาตรฐาน...
กรุงเทพฯ : สมาคม, 2539
216

TH9241 ส293ม 2539

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ,   พิมพ์ครั้งที่ 4
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.คณะกรรมการ
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ปี 2526, 2539
216

TH9241 ส293ม 2539

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย / คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย, คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2547-2550 , พิมพ์ปรับปรุง ครั้งที่ 1 
กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551
337 หน้า : ภาพประกอบ

TH9241 ม435 2551

มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2541-2542  
กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2543
1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ

TH9271 ม435

มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2541-2542 ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
[กรุงเทพฯ] : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2546
1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ

TH9271 ม435 2546

มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , พิมพ์ปรับปรุงครั้งที่ 2 
กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2549
1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ

TH9271 ม435 2549

 
1 - 20 of 23 records Next
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for