ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "นวัตกรรมทางเทคโนโลยี--สหรัฐอเมริกา" มีข้อมูลทั้งสิ้น 3 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 3 of 3 records
นวัตกรรมประเทศไทย : กรณีศึกษาประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และยุทธศาสตร์การสร้างนวัตกรรมสำหรับประเทศไทย = Innovate Thailand / ผู้แต่ง ปรีดา ยังสุขสถาพร  
ปรีดา ยังสุขสถาพร
กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548
110 หน้า : ภาพประกอบ

HC445 .Z9T4 ป471น

ลูกค้าปฏิวัติ = The customer revolution / โดย แพทริเซีย บี. ซีโบลด์, รอนนี ที. มาร์แซค และ เจฟฟรีย์ เอ็ม. ลูอิส ; อนุวัฒน์ ทรัพย์พืขผล แปลและเรียบเรียง  
Seybold, Patricia B. (ซีโบลด์, แพทธิเซีย บี.)
กรุงเทพฯ : เออาร์ บิซิเนส เพรส, 2545
435 หน้า

HD70 .U6 ซ341ล

องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม : องค์กรชั้นนำต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไร = Driving growth through innovation / Robert B. Tucker ; สมพงษ์ สุวรรณจิตดุล แปล/เรียบเรีง  
Tucker, Robert B. (ทักเกอร์, โรเบิร์ต บี.)1953-
กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2552
255 หน้า : ภาพประกอบ

HD 45 ท335อ

 
1 - 3 of 3 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for