ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "เอกสารวิชาการชุด "โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค"" มีข้อมูลทั้งสิ้น 6 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 6 of 6 records
โครงการสารคดี ลาวตอนล่าง "สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง จำปาสักและอัตตะปือ : ห้าแขวงลาวตอนล่าง" / โดย ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ และคณะ  
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (อบศ 5), [2545?]
640 หน้า : ภาพประกอบ, ภาพคน, แผนที่

DS555.84 ศ684ค

ไทศึกษาในเมืองจีน = Tai studies in China / โดย ไป๋ ฉุน  

กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (อบศ 5), 2545
278 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่

DS731 .T27 ป959ท

ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม / เขียนโดย โสภณา ศรีจำปา  
โสภณา ศรีจำปา
กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (อบศ 5), 2545
287 หน้า : ภาพประกอบ

PL4374 ส983ว

สงครามในเลือด เพศ การเมือง และเอดส์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = War in the blood sex, politics and AIDS in Southeast Asia / เขียนโดย คริส เบย์เรอร์ ; แปลโดย สาลี่ เกี่ยวการค้า, สมชื่น ฮอนซา จูเนียร์  
Beyrer, Chris (เบย์เรอร์, คริส)
[กรุงเทพฯ] : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (อบศ 5), 2545
380 หน้า : ภาพประกอบ

RA644 .A25 บ821ส

หลากรสเรื่อง เมืองพม่า = Colourful Myanmar / เขียนโดย ขิ่น เมี้ยว ชิด ; แปลโดย หอม คลายานนท์ ; บรรณาธิการ จริยา สมประสงค์  
ขิ่น เมี้ยว ชิด
กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (อบศ 5), 2545
355 หน้า : ภาพประกอบ

DS527.9 ข482ห

อัฟกานิสถาน = Afghanistan / เขียนโดย กวี จงกิจถาวร ... [และคนอื่นๆ]  
กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (อบศ 5), 2545
230 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

DS351.5 อ552

 
1 - 6 of 6 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for