ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2001046217 ดังต่อไปนี้

คู่มือการเรียนการสอน พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ประยุกต์

Z49 ม153ค
มนตรี เอี่ยมวรกุล
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2526
   
ลักษณะทางกายภาพ 227
หัวเรื่อง พิมพ์ดีด
  การพิมพ์ดีด
ชื่อเรื่องอื่น พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ประยุกต์ 
ISBN
ราคา 65.00 บาท
ชนิด หนังสือ
เลขบรรณานุกรม 2001046217
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
62358 วิทยาเขตรังสิต   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for