ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2001053958 ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างคำฟ้องคดีแพ่ง : เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

KPT504 ส832ต
สุพิศ ปราณีตพลกรัง
กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2537
   
ลักษณะทางกายภาพ 512
หัวเรื่อง คำฟ้อง (คดีแพ่ง)
  คำฟ้อง--ไทย
ISBN
ราคา 280.00 บาท
ชนิด หนังสือ
เลขบรรณานุกรม 2001053958
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
156763 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
156760 วิทยาเขตรังสิต   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
156761 วิทยาเขตรังสิต   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
156762 วิทยาเขตรังสิต ถูกยืม ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for