ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2001089139 ดังต่อไปนี้

รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร 2545

JS7415 .B36 อ764ร
อิสระ สุวรรณบล
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
   
หัวเรื่อง กรุงเทพฯ--การเมืองและการปกครอง--วิจัย
  การบริหารรัฐกิจ
  กรุงเทพมหานครกับการบริหาร
ชื่อเรื่องอื่น รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร 2545 
ISBN
ราคา 50.00 บาท
ชนิด หนังสือ
เลขบรรณานุกรม 2001089139
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
84465 วิทยาเขตรังสิต   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for