ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2001100946 ดังต่อไปนี้

เทคนิคการสื่อสารระหว่างผู้ให้กับผู้รับบริการสารนิเทศ/สำนักหอสมุดกลาง มศว. ประสานมิตร

คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศในคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุด สถาบั
กรุงเทพ : คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศในคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุด..., 2536
   
ลักษณะทางกายภาพ 18
ชื่อผู้แต่งเพิ่ม นอุดมศึกษา
  สำนักหอสมุดกลาง มศว. ประสานมิตร
ISBN
ราคา 35.00 บาท
ชนิด หนังสือ
เลขบรรณานุกรม 2001100946
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
132994 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for