ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2001102894 ดังต่อไปนี้

บรรณานุกรมวีดิทัศน์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

REF Z5055 .T5C54 ม246บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
เชียงใหม่ : สำนัก, 2532
   
ลักษณะทางกายภาพ 73
หัวเรื่อง วีดิทัศน์--บรรณานุกรม
  โสตทัศนวัสดุ--บรรณานุกรม
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด--โสตทัศนวัสดุ--บรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่งเพิ่ม อมรลักษณ์ ตระการพันธุ์, ผู้รวบรวม
  วสุ ละอองศรี, ผู้รวบรวม
ชื่อเรื่องอื่น Bibliography of videorecordings in Chiang Mai University Lib 
  rary 
ISBN
ราคา 35.00 บาท
ชนิด หนังสือ-อ้างอิง
เลขบรรณานุกรม 2001102894
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
111676 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท   อ่านภายใน ชั้นหนังสือ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for