ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2002002680 ดังต่อไปนี้

รวบรวมผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2544 / คณะกรรมการศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

JA88 .T5 ม246ร 2541
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. คณะกรรมการศูนย์วิจัย
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2545
   
ลักษณะทางกายภาพ 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ
หมายเหตุ ชื่อเรื่องจากสันหนังสือ : รวบรวมผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2544
  ภาคผนวก
หัวเรื่อง รัฐศาสตร์--วิจัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์--วิทยานิพนธ์--บัญชีรายชื่อ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์--วิจัย--บัญชีรายชื่อ
  ญาณวิทยา
  การเลือกตั้ง--ฟิลิปปินส์
  กุ้งกุลาดำ--การเลี้ยง--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  ความช่วยเหลือทางเทคนิคของญี่ปุ่น
  ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
ISBN
ราคา 550.00 บาท
ชนิด หนังสือ
เลขบรรณานุกรม 2002002680
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
200207110070 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
200207110069 วิทยาเขตรังสิต   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for