ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2006000570 ดังต่อไปนี้

คู่มือการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น / บรรณาธิการ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ; กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

HS3260 .T54T62 ค695
[กรุงเทพฯ] : กองสุขภาพจิตสังคม, 2548
   
ลักษณะทางกายภาพ 58 หน้า : ภาพประกอบ, แบบฟอร์ม
หมายเหตุ ภาคผนวก
หัวเรื่อง ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
  TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
  วัยรุ่น--ไทย
  จิตวิทยาวัยรุ่น--ไทย
  ยาเสพติดกับเยาวชน--ไทย
ชื่อผู้แต่งเพิ่ม ยุพดี ศิริวรรณ, ม.ล., บรรณาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต
ISBN
ราคา 130.00 บาท
ชนิด หนังสือ
เลขบรรณานุกรม 2006000570
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
200602060039 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
200602060038 วิทยาเขตรังสิต   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for