ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2006001481 ดังต่อไปนี้

ความคุ้มกันทางทูตในความผิดทางอาญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1961 = The diplomatic immunities in criminal cases in accordance with the Vienna convention 1961 / สุริเยศ ทรงมีชัย

Thesis ส866ค 2544 มร.
สุริเยศ ทรงมีชัย2516-
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544
   
ลักษณะทางกายภาพ 155 แผ่น
หมายเหตุ ภาคผนวก
  วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544
  บรรณานุกรม
หัวเรื่อง เอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต
  อนุสัญญากรุงเวียนนา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง--วิทยานิพนธ์
ชื่อเรื่องอื่น The diplomatic immunities in criminal cases in accordance with the Vienna convention 1961 
ISBN 9743139559
ราคา 180.00 บาท
ชนิด วิทยานิพนธ์
เลขบรรณานุกรม 2006001481
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
200604260013 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท   อ่านภายใน ชั้นหนังสือ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for