ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2008001671 ดังต่อไปนี้

กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา / อัจฉรา ชีวพันธ์

LB1577 .T5 อ498ก 2550
อัจฉรา ชีวพันธ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
   
ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพ 162 หน้า : ภาพประกอบ
หมายเหตุ บรรณานุกรม
หัวเรื่อง ภาษาไทย--การเขียน--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
  ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
  การเขียนเชิงสร้างสรรค์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
  กิจกรรมการเรียนการสอน--ไทย
ISBN 9749940199
ราคา 130.00 บาท
ชนิด หนังสือ
เลขบรรณานุกรม 2008001671
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
200804290044 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for