ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2009000160 ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบริหาร & จัดการ. ตอน การสร้างศรัทธา & จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา [วีดิทัศน์] / AD 4 Future Co., Ltd. ภูมิใจเสนอ ; โดย สุขุม นวลสกุล

HD38.2 ส744ก
สุขุม นวลสกุล
กรุงเทพฯ : เอดีโฟร์ อินโนเวชั่น, [2551?]
   
ลักษณะทางกายภาพ 1 แผ่น
หมายเหตุ บันทึกในรูปแบบวีซีดี
  ชื่อเรื่องบนแผ่น: วิธีนำพา สร้างศรัทธา & จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
  5 แผ่น
หัวเรื่อง ความสามารถทางการบริหาร
  นักบริหาร
  ผู้บริหาร
  การจูงใจในการทำงาน
ชื่อผู้แต่งเพิ่ม บริษัทเอดีโฟร์ อินโนเวชั่น
ชื่อเรื่องอื่น วิธีนำพา สร้างศรัทธา & จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา [วีดิทัศน์] 
  การสร้างศรัทธา & จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา [วีดิทัศน์] 
ISBN
ราคา 3,300.00 บาท
ชนิด วีดิทัศน์แผ่น-วิชาการ
เลขบรรณานุกรม 2009000160
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
200901190005 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท   ยืมออกได้ เคาน์เตอร์บริการโสตทัศนูปกรณ์ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for