ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2009001627 ดังต่อไปนี้

การจัดการทุนมนุษย์ = Human capital management / บุญทัน ดอกไธสง

HF 5549 บ464ก 2551
บุญทัน ดอกไธสง
กรุงเทพฯ : พิมพ์ตะวัน, 2551
   
ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
ลักษณะทางกายภาพ 310 หน้า : ภาพประกอบ
หมายเหตุ บรรณานุกรม
หัวเรื่อง การบริหารงานบุคคล
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ทรัพยากรมนุษย์
  การพัฒนาบุคลากร
ชื่อเรื่องอื่น Human capital management  
ISBN 9789747306255
ราคา 220.00 บาท
ชนิด หนังสือ
เลขบรรณานุกรม 2009001627
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
200905230081 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
201109270024 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for