ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2010001437 ดังต่อไปนี้

การอ่านตีความ = Reading comprehension (EN 202) / โดย จันทนี บัวชุม

PE1114 จ246ก 2552
จันทนี บัวชุม
กรุงเทพฯ : เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป, 2552
   
ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
ลักษณะทางกายภาพ 354 หน้า
หมายเหตุ ชื่อเรื่องปกนอก: คู่มือ-ข้อสอบ การอ่านตีความ (EN202)
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย
  ภาษาอังกฤษ--การอ่าน--ข้อสอบและเฉลย
  ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา--ข้อสอบและเฉลย
  ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์--ข้อสอบและเฉลย
  ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์--ข้อสอบและเฉลย
  ภาษาอังกฤษ--ตำราสำหรับชนต่างชาติ--ข้อสอบและเฉลย
ชื่อผู้แต่งเพิ่ม ติวเตอร์กุ้ง
ชื่อเรื่องอื่น Reading comprehension (EN 202) 
  คู่มือ-ข้อสอบ การอ่านตีความ (EN202) 
  Interpretative reading 
ISBN 9789746183406
ราคา 189.00 บาท
ชนิด หนังสือ
เลขบรรณานุกรม 2010001437
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
201005270061 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
201005270060 วิทยาเขตรังสิต   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for