บริการ Book Delivery Services เป็นบริการจัดส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ระบุชื่อหนังสือที่ต้องการ โดยค้นหาที่ https://bit.ly/3qdaWg3
  2. ส่งคำขอผ่านแบบฟอร์ม

Book Delivery Services is a service to deliver books on-campus for all Bangkok University instructor and staff.

Condition

  1. Please clearly identify books title by searching at https://bit.ly/3qdaWg3
  2. Submit a request through the form